Złącza kompensacyjne – kompensatory

Elastyczne połączenia przewodów rurowych/ złącza kompensacyjne/ kompensatory naprężeń dynamicznych, mechanicznych, ciśnieniowych

W programie naszej oferty handlowej posiadamy elastyczne połączenia przewodów rurowych- kompensatory.
Kompensatory stanowią system zmniejszania naprężeń dynamicznych wytwarzanych ciśnieniową infrastrukturą systemów zamkniętych, transportujących głownie:
 – ciecz (woda pitna, woda morska, olej, kwas, alkaliów, ścieki chemiczne), ale i także dla artykułów spożywczych zgodnych z dyrektywą RAL, substancji tłustych, substancji spożywczych takich jak zacier, soki, czy wina,
 – zawiesiny płynne (granulaty, błoto płynne, ciecz zawiesinowa), także dla obciążeń mediów ściernych oraz paliw o zawartości związków aromatycznych ponad 50% przy zachowaniu odporności na chemikalia, chemikalia płynne (z odpornością na oleje mineralne i paliwa, smary, oleje hydrauliczne oraz wodę chłodzącą z zabezpieczeniem antykorozyjnym zawierającym olej, posiadającą odporność na ozon),
gaz, para.

Zaletą kompensatorów jest m.in. kompensacja instalacji dla niewspółosiowości układu, izolacja hałasu, absorbcja rozszerzalności cieplnej, zmniejszenia naprężeń i napięć.

Posiadamy w ofercie kompensatory:

– kompensatory gumowe, przeznaczone do:
absorbcji ruchów, drgania i naprężenia w układach rur płynami w temperaturach poniżej 200 ºC (390 ºF) i standardowych ciśnieniach poniżej 25 bar (362 psi). Zapewniają ochronę przed naprężeniem wymuszanym termicznie i siłami mechanicznymi urządzeń o wysokiej amplitudzie (pompy, zawory, skraplacze itp.), przeznaczone m.in. dla systemów grzewczych zgodnie z DIN 4809.

– kompensatory gumowe wraz z kołnierzem montażowym, ich konstrukcja staje się korzystnym rozwiązaniem techniczno-ekonomicznym gdzie kompensator z pełnym kołnierzem gumowym jest łatwiejszym i bardziej efektywnym w montażu, ponieważ ten pełny gumowy kołnierz rozprowadza powierzchnię uszczelniającą i ułatwia doskonałe uszczelnienie.

– kompensatory gumowe przemysłowe, stosowane na połączeniach między kotłami, kondensatorami lub osadnikami, gdzie konieczne jest pochłanianie dużych ruchów dynamicznych układu.
Tu posiadane typy kompensatora, są stosowane również do instalacji klimatyzacyjnych, także w przemyśle do usług o niskim zapotrzebowaniu, zwykle do pochłaniania wibracji i umożliwia kompensację ruchów w małej skali do 16 barów (250 psi) i wymiarów do DN600 (24 „).

– kompensatory gumowe niskociśnieniowe, których konstrukcja została stworzona, aby zadowolić klientów poszukujących ekonomicznego rozwiązania o średnicach od DN 300 do DN 1000 i niskociśnieniowych systemów rurowych.

– kompensatory gumowe wysokociśnieniowe, których ren rodzaj jest przeznaczony do zastępowania kompensatorów tkaninowych, gdy proces jest agresywny, drgania są wysokie, a ciśnienia stają się niebezpieczne dla projektów tkanin.