Recykling

Urządzenia do sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych

Recykling - urządzenia do sortowania i przetwarzania odpadów komunalnych

Nasz zespół zajmuje się tworzeniem i opracowywaniem projektów dla budowy instalacji przystosowanej do sortowana odpadów, systemy recyclingu w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej jaki i samego wykonawstwa, a także dla serwisowania i utrzymania ruchu zakładu.

W naszych projektach najistotniejsze jest, aby w przygotowaniu koncepcji dla instalacji zwracać uwagę na dbałość o środowisko naturalne, stąd idea tworzenia i budowy maszyn specjalistycznych, urządzeń w pełni zautomatyzowanych i dostosowanych do wysokiej wydajności i efektywności pracy zakładu przemysłowego.

Z racji istniejących, obecnie na rynku zakładów w pełni posiadających linie technologicznego przetwarzania odpadów, skupiliśmy się głównie na modernizacji tychże, istniejących zakładów.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie zmiany stanu bieżących urządzeń i dostosowania ich do zmienionych wymagań w oparciu o wymagania użytkownika, m.in. ze względu na konieczności danego uzysku przetwarzanej nadawy z produktów końcowych.

W zakresie modernizacji linii przetwarzania odpadów, świadczymy m.in. usługi w zakresie:

–  rewitalizacji istniejących linii przetwarzania odpadów,
–  modernizacji i rozbudowie istniejących zakładów,
– zamiany funkcjonalności urządzeń i dostosowywania ich do nowych, zróżnicowanych warunków pracy,
– projektowania i budowy nowych przenośników taśmowych, linii technologicznych,
– dostawy maszyn i komponentów dla instalacji wraz z ich montażem,
– serwisowania linii i utrzymanie ruchu zakładu,
– serwisem taśm przenośnikowych w zakresie ich dostawy i wymiany na nowe, a także poprzez prowadzeniem napraw, czy reperatur itp.

Do grona naszych odbiorców zaliczamy zakłady przetwarzające:

 

ODPADY KOMUNALNE
( odpady organiczne, produkty kartonowe, substancje płynne, tworzywa sztuczne, odpady metalowe i stalowe, szkło, tworzywo sztuczne, odzież  jak i galanteria skórzana )

SUROWIEC DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO (RDF)
( będącym po przetworzeniu, który posiada wysokie właściwości opałowe ze względu na dużą kaloryczność masy uzyskanego surowca, celem wytworzenia jest przetworzenie odpadu jako paliwo w piecach dla. m.in. energetyki, ciepłownictwa, cementowni itp. )

INSTALACJE MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADU BIOLOGICZNEGO WRAZ ZE STABILIZACJĄ BIO
( odpady stanowiące zróżnicowany skład surowca i zakres jego pochodzenia, co skutkuje koniecznością wytworzenia układu mechaniczno-biologicznego.
Przetwarzającego w celu zwiększenie użytku z dostarczonego surowca, zminimalizowanie powierzchni składowej oraz substancji szkodliwych dla środowiska )

INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SUROWCA POWSTAŁEGO W WYNIKU ODBIORÓW SELEKTYWNYCH

( odpady otrzymywane w tej formie przez instalacje recyklingu dają swobodę w wyborze metody ich przetwarzania, która umożliwia ograniczenie infrastruktury przemysłowej i dostosowanie jej głównie do potrzeb przetwarzania danego strumienia surowca. Zakres takich instalacji umożliwia zwiększenie efektywności przetwarzania w zakresie stosowania maszyn i urządzeń o wysokiej wydajności, celem których jest m.in. minimalizacja pojemności surowca przetworzonego, podział na frakcje surowcowo użytkowe )

ZAKŁADY PRZETWARZAJĄCE PRODUKTY POCHODZENIA BUDOWLANEGO, SUROWCE I MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE
( ze względu na duże zróżnicowanie odpadów pod względem wielkości, oraz czynnika agresywności na infrastrukturę przemysłową, układ przetwarzania takiego odpadu wymusza na użytkowniku stworzenie linii technologicznej, odpornej głównie na uszkodzenia mechaniczne.
Dla przetwarzania odpadu pochodzenia budowlanego niezbędne jest przyjęcie ciągu urządzeń mających na celu rozdrobnienie frakcji budowlanej, następnie odseparowanie frakcji metali i w zależności od różnorodności poddaniu podziałowi wstępnemu, a także głównemu z podziałem na daną z uzyskanych frakcji w procesie przetwarzania )

ZAKŁADY SPALANIA ODPADÓW
( ze względu na zmiany w zagospodarowaniu i przetwarzaniu odpadów dostosowujemy instalacje do transportu produktu na układzie przenośników taśmowych zabezpieczonych na wysoką temperaturę, dostosowanych do odporności na czynnik plany, linie trudnopalne, lnie instalacji trudno zapalne wyposażone w taśmy z odpowiednimi atestami bezpieczeństwa przeciw pożarowego.
W tego typu instalacjach świadczymy usługi zarówno doradcze jak i inwestycyjno-wykonawcze.
W przypadku nadmiernej emisji ciepła w tego typu instalacjach dostosowujemy również linie w zakresie obniżenia emisji czynnika cieplnego do skali progu dopuszczalnego, wymaganego przepisami BHP )