Taśmy transporterowe

Z uwagi na świadczone przez nas usługi w zakresie utrzymania ruchu zakładów przemysłowych, posiadamy zdolności realizacji prac w oparciu o montaż taśm przenośnikowych, transporterowych, w związku z czym do dyspozycji naszych kontrahentów posiadamy również możliwość sprzedaży taśm transporterowych.
Zaplecze towarowe w postaci taśm transporterowo-przenośnikowych jest naszą nieodzowną częścią stanu magazynowego, który pozwala na szybkie działanie w przypadku awarii i uszkodzeń taśm przenośnikowych na instalacjach naszych kontrahentów.
W związku z czym posiadamy zdolności dla reakcji serwisowych w bardzo krótkim czasie, w zależności od umów ramowych od 6 godzin do 24 godzin od chwili zgłoszenia zastałego uszkodzenia i pilności reakcji.

W gamie taśm przenośnikowych, taśm transporterowych możemy zaoferować taśmy standardowych rodzajów jak i realizację taśm pod specjalne zamówienie.

W gamie taśm przenośnikowych każdorazowo uprasza się o wskazywanie parametrów technicznych jakimi ma być podyktowany wybór przez użytkownika, gdzie istotne zawsze jest:

–  rodzaj odporności okładek gumowych czy na temperaturę, czy na oleje lub inne substancje,
stopień ścieralności co świadczy o jakości samej taśmy i odporności jej na zużycie poprzez wycieranie warstwy okładek gumowych,
–  wytrzymałość nominalna na zerwanie wskazana indywidualnie przez użytkownika lub dobierana ofertą,
sposób pracy w cięgnie górnym wskazującym prace taśmy jako np. podpartej na krążnikowych zestawach rolkowych, lub tzw. ślizgającej się po stole.

Ze względu na różnorodność taśm przenośnikowych (taśm transporterowych) posiadamy możliwością obsługi takich zakładów jak:

–  kopalnie kruszyw sypkich,
–  kopalnie węgla brunatnego, kopalnie węgla kamiennego,
–  elektrownie, elektrociepłownie,
– huty i koksownie,
– cementownie, zakłady produkcji wapna, cementu i materiałów dla budownictwa,
– zakłady recyklingu i przetwarzania odpadów,
– zakłady przemysłu drzewnego, owocowego, warzywnego, rolniczego,
–  zakłady produkcyjne i przetwarzające surowce na potrzeby wytworzenia wewnątrz zakładowego produktu końcowego,
– instalacje przemysłowe rozładunkowe takie jak stocznie gdzie prowadzi się przeładunek z transportu morskiego na kołowy bądź kolejowy.

Dla kontrahentów dysponujemy możliwością oferowania taśm transporterowych, przenośnikowych w typie, m.in.:


 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TRUDNOŚCIERALNE typu: ‘’W’’ do ścieralności 80 mm3,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – ZWYKŁE typu: ‘’Y’’ do ścieralności 140 mm3,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,  o ścieralności od 140 mm3,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – ODPORNE NA TŁUSZCZE I OLEJE,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – ODPORNE NA WYSOKIE TEMPERATURY,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY PROGOWE,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY STRUKTURALNE Z ZABIERAKAMI W UKŁADZIE ‘’V’’ – wykonywanie progowania taśm pod zamówienie lub dla dostępności danego układu progów,
– taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY CHEVRONSBELTS – posiadające progi fabrycznie wulkanizowane na taśmie wraz z procesem ich produkcji,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY Z SIATKĄ STALOWĄ, siatka o właściwościach antyprzebiciowych BeltRipProteck,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY Z LINĄ STALOWĄ,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY O WŁAŚCIWOŚCIACH STABILNOŚCI POPRZECZENEJ,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY z tworzywa PCV,
 taśmy przenośnikowe (transporterowe) – TAŚMY z tworzywa PU,