Transportery systemu przenośnikowego

W oparciu o wypracowane standardy transportu taśmowego, realizujemy budowę przenośników taśmowych przystosowanych do pracy zarówno w poziomie, pod kątem, jak i w pionie.
Posiadamy też warunki projektowo-konstrukcyjne do wykonywania urządzeń mieszanych łącząc np. realizację budowy jednego urządzenia posiadającego część poziomą oraz wznosząca na długości swej trasy.

Działalność firmy w związku z posiadanym działem technicznym realizującym opracowywanie dokumentacji wykonawczej i projektowej na potrzeby przedsiębiorstwa i jego kontrahentów, skupia w swej działalności również działania mające na celu wykonywanie kompleksowo inwestycji przemysłowych.

W zakresie budowy i projektowania przenośników transportu taśmowego oferujemy:

TRASNPORTERY TAŚMOWE są to przenośniki których elementem nośnym jest taśma.

TRANSPORTERY, PRZENOŚNIKI PŁYTKOWE, MODULARNE.

TRANSPORTERY ROLKOWE, których częścią nośną jest układ rolek z napędem lub bez dla wymuszonego ruchu siłą zewnętrzną całego urządzenia.

TRANSPORTERY ŁAŃCUCHOWE, ZGRZEBŁOWE, gdzie w ich wykonaniu elementem nośności trasy pozostaje łańcuch napędzany kołami zębatymi.

PRZENOŚNIKI JEZDNE na podwoziu kołowym, lub gąsienicowym, przy napędzie skrętnym niezależnym lub ciągniętym.